โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

2สิ่งที่เราทำ

ครอบครัวอินนิสฟรีมีอยู่ทั่วโลก
ครอบครัวอินนิสฟรีส่งผ่านความงามแบบสุขภาพดีแก่ลูกค้า

สิ่งที่ครอบครัวอินนิสฟรีทำ

งานประจำสาขา
เราเรียกพนักงานหน้าร้านของเราว่า "กรีนนัส(Greenus)" เพราะเหล่ากรีนนัสของเราจะเป็นผู้ที่ส่งผ่าน 'ความงามอย่างสุขภาพดี' และ 'คุณประโยชน์จากธรรมชาติ' แก่ลูกค้า กรีนนัสมีความภาคภูมิใจในการเติมเต็มชีวิตชีวาให้กับผิวของลูกค้าในทุกๆ วัน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในขายต้องใช้พลัง, ความเชื่อมั่น และบุคลิกที่ดูมั่นใจน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องเป็นงานที่เกิดมาจากใจรัก กรีนนัสนั้นอยู่ได้เพื่อเติมเต็มความรู้สึกของลูกค้าด้วยพลังจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่หลากหลาย
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่ของเรารวมรวมนักคิดสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธทางการตลาด หรือสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ผ่านทางหน้าร้าน เรามีความแน่วแน่ที่จะหาหนทางที่จะส่งผ่านไลฟ์สไตล์แบบภูมิปัญญาแบบธรรมชาติ และวิถีการดำเนินชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความงามแบบธรรมชาติ
เราสนับสนุนใน "การบริโภคอย่างชาญฉลาด" ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เราสร้างพื้นที่ของเราให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ครอบครัวของเราอยู่ที่ไหน

ฮ่องกง
· เปิด: ปี2013
· จำนวนร้าน: 15
เกาหลีใต้
· เปิด: ปี2000
· จำนวนร้าน: 1,071
ไต้หวัน
· เปิด: ปี2014
· จำนวนร้าน: 7
เวียดนาม
· เปิด: ปี2016
· จำนวนร้าน: 1
สิงคโปร์
· เปิด: ปี2013
· จำนวนร้าน: 8
มาเลเซีย
· เปิด: ปี2014
· จำนวนร้าน: 5
ไทย
· เปิด: ปี2015
· จำนวนร้าน: 6
อินเดีย
· เปิด: ปี2013
· จำนวนร้าน: 5
จีน
· เปิด: ปี2012
· จำนวนร้าน: 291
อเมริกา
· เปิด: ปี2017
· จำนวนร้าน: 1
ภูมิภาค เปิด จำนวนร้าน
China 2012 year 291 stores
Hongkong 2013 year 15 stores
Singapore 2013 year 8 stores
Taiwan 2014 year 7 stores
Malysia 2014 year 4 stores
Thailand 2015 year 6 stores
India 2013 year 4 stores
Vietnam 2016 year 1 stores
U.S.A 2017 year 1 stores