โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

2คำมั่นสัญญา 5 ประการของอินนิสฟรี

อินนิสฟรีมีความพิถีพิถันในการแบ่งปันประโยชน์ของเกาะอันเก่าแก่

อินนิสฟรี
เกาะที่ให้ชีวิตชีวาแก่ผิว

อินนิสฟรีดำเนินตามความซื่อสัตย์
ความงามอย่างมีสุขภาพดีแก่ลูกค้า
ตามรากฐานของปัญญาแห่งธรรมชาติ

คำมั่นสัญญาทั้ง 5 ประการ

 • 1. เราตามหาความงามอย่างมีสุขภาพดีด้วยธรรมชาติ
  และส่วนประกอบที่เชื่อถือได้
 • 2. เราดำเนินตามจรรยาบรรณของการบริโภค
  โดยให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีหลากหลายในราคาที่ไม่แ
  พงเกินไป
 • 3. เราสนับสนุนการออกแบบที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่ง
  แวดล้อมด้วยประโยชน์ของธรรมชาติ
 • 4. เราฝึกวิถีชีวิตของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ
 • 5. เราแบ่งปันประสบการณ์แห่งความรู้สึก โดยการเก็บเกี่ยวสารสกัดหลากหลายจากธรรมชาติ