โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

4ประวัติของอินนิสฟรี

การเดินทางของอินนิสฟรีตั้งแต่แรกเริ่ม

2017

เปิดสาขาที่เมืองเฉิงตู

เปิดสาขาแรก ประเทศอินโดนีเซีย

2016

เปิดสาขาแรกที่เวียดนาม

2015

อินนิสฟรีครบรอบ 15 ปี

เปิดสาขาแรกที่ไทย

เปิดร้านแสดงสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการเครื่องสำอางค์ที่ เซี่ยงไฮ้ ฮงยี่ พลาซ่า ประเทศจีน

2014

เริ่มต้นแคมเปญสีเขียว

เปิดสาขาแรกที่ มาเลเซีย

2013

เปิดบ้านเชจู

เปิดสาขาแรกที่ สิงคโปร์ และอินเดีย

2012

ปิดร้านค้าสากลร้านแรกที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ปล่อยคำมั่นสัญญาสีเขียว

2011

ปล่อยไลน์อีโควิทยาศาสตร์

เข้าถึงเป้าหมายการสมัครสมาชิกอินนิสฟรี 3 ล้านคน

2010

ล่อยไลน์ภูเขาไฟเชจู

อินนิสฟรีครบรอบ 10 ปี

ปล่อยแคมเปญผ้าเช็ดหน้ารักษ์โลก (eco handkerchief)

2009

เริ่มสนับสนุน Jeju Olle Trail

เข้าถึงยอดขาย 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

2008

ปล่อยไลน์ชาเขียวเชจู

2007

เปิดร้านค้าสาขาที่ 100

2006

ปล่อยไลน์โอลีฟ (ขายผลิตภัณฑ์ไปถึง 10,000 ชิ้น)

2005

เปิดร้านค้าสาขาแรก

ขึ้นสู่อันดับที่ 1 ในตัววัดการบริโภคแบบสุขภาวะ

2003

แคมเปญรีไซเคิลได้เริ่มต้นขึ้น

2000

ปล่อยอินนิสฟรี แบรนด์ธรรมชาตินิยมแบรนด์แรกในเกาหลี

Natural benefits from JEJU island