โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

1แนวคิดของแบรนด์

เราขอแนะนำอินนิสฟรี เกาะที่ช่วยให้ผิวได้รับการพักผ่อน

อินนิสฟรี เกาะอันเก่าแก่ สถานที่ที่มีความสะอาดเป็นธรรมชาติและมีความสวยงามสุขภาพดีอย่างกลมกลืน

อินนิสฟรี เป็นแบรนด์ที่แบ่งปันสิ่งดีๆจากธรรมชาติจากเกาะเชจูอันเก่าแก่ และดำเนินตามวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ

อัตลักษณ์ของอินนิสฟรี

  • innisfree
  • innisfree
  • 이니스프리

สีเขียวของอินนิสฟรี เฉดสีเขียวเข้ม
ของป่าบิจาบนเกาะเชจู

โลโก้ของเราแสดงถึงความพยายามอันจริงใจของอินนิสฟรี ในการมอบความงามที่มีสุขภาพดี
ด้วยตัวอักษรที่แสดงถึงคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่น
ผสานกับสีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเฉดสีเขียวชอุ่มของป่าบิจาบนเกาะเชจูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความมีชีวิตชีวาแห่งธรรมชาติ