โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

1แนวคิดของแบรนด์

เราขอแนะนำอินนิสฟรี เกาะที่ช่วยให้ผิวได้รับการพักผ่อน

อินนิสฟรี เกาะอันเก่าแก่ สถานที่ที่มีความสะอาดเป็นธรรมชาติและมีความสวยงามสุขภาพดีอย่างกลมกลืน

อินนิสฟรี เป็นแบรนด์ที่แบ่งปันสิ่งดีๆจากธรรมชาติจากเกาะเชจูอันเก่าแก่ และดำเนินตามวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ

สัญลักษณ์ของอินนิสฟรี

อินนิสฟรีนั้นมีความพิถีพิถันต่อการค้นหาส่วนประกอบธรรมชาติของเกาะอันเก่าแก่ และใช้ความงามอย่างมีสุขภาพดีบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านทาง R&D ที่น่าเชื่อถือ

 • การเป็นมิตรต่อธรรมชาติ

  บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติของอินนิสฟรี:

 • ส่วนประกอบเก่าแก่

  ส่วนประกอบเก่าแก่เป็นตัวแทนของวัตถุดิบจากธรรมชาติอันเก่าแก่

 • จิตใจ

  คุณค่าแห่งธรรมชาติจากเกาะเชจู

 • การวิจัยและพัฒนา

  ถ้วยแห่งการเยียวยา แหล่งรวมของการค้นคว้าที่น่าเชื่อถือและการพัฒนา