โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด

สำหรับสมาชิกอินนิสฟรีเท่านั้น

 • เวลคัม
 • พรีเมี่ยม
 • วีไอพี

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด

ระดับสมาชิก
 • เวลคัม
  เมื่อซื้อสินค้าใดๆ
  ในร้านอินนิสฟรี
 • พรีเมี่ยม
  เมื่อมียอดซื้อสะสมถึง 3,000
  บาท ในระยะเวลา 12 เดือน
 • วีไอพี
  เมื่อมียอดซื้อสะสมถึง
  6,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือน

*ระดับสมาชิกจะถูกปรับอัตโนมัติ
ในวันแรกของเดือนถัดไป

การคำนวณคะแนนสะสม
 • เวลคัม
  100% ของยอดซื้อ
 • พรีเมี่ยม
  150% ของยอดซื้อ
 • วีไอพี

  200% ของยอดซื้อ

  ทุก 50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท

*รับคะแนนสะสมเพิ่มเมื่อท่านเป็นสมาชิกวีไอพี
(7,500 คะแนน / 150 บาท)
ของขวัญสุดพิเศษ
Welcome Kit (1 ครั้ง)
เวลคัม
พรีเมี่ยม
วีไอพี
ชุดของขวัญวันเกิด (1 ครั้งต่อปี)
พรีเมี่ยม
วีไอพี
ชุดของขวัญ VIP (1 ครั้งต่อปี)
วีไอพี
 • รีไซเคิล แคมเปญ

  1 ขวด = 750 คะแนน (15 บาท)

  สามารถนำบรรจุภัณฑ์เปล่ามาแลกรับคะแนน ได้สูงสุด 5 ชิ้นต่อเดือน

 • อินนิสฟรี เดย์

  เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก ในวันอินนิสฟรี เดย์

* อินนิสฟรี ไทยแลนด์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ของระบบการให้รีวอร์ดโดยมิแจ้งล่วงหน้า

*การรับของขวัญ (ชุดของขวัญวันเกิด หรือชุดของขวัญ VIP) เฉพาะสำหรับสมาชิก พรีเมี่ยม และวีไอพี ที่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนเท่านั้น

*ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหาย ชำรุด หรือถูกขโมย จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรใหม่จำนวน 50 บาท

FAQs

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ดของฉันคืออะไร?
มาย อินนิสฟรี รีวอร์ดคือระบบการเป็นสมาชิกในประเทศไทยที่ช่วยให้ท่านได้รับคะแนนสะสมในทุกครั้งที่ซื้อสินค้า และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น ลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกระดับเวลคัม (Welcome) เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ในร้านอินนิสฟรี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ เฉพาะสำหรับสมาชิก ที่นอกเหนือไปจากการได้รับคะแนนสะสมนั้นมีอะไรบ้าง?
ในเดือนเกิด สมาชิกอินนิสฟรีทุกระดับสามารถสะสมคะแนนได้เป็นสองเท่า และสมาชิกระดับพรีเมี่ยม (Premium) หรือสูงกว่าจะรับชุดของขวัญวันเกิดเมื่อสมาชิก
เมื่อสมาชิกะดับพรีเมี่ยมหรือระดับที่สูงกว่าในเดือนเกิด (*เริ่มรับชุดของขวัญวันเกิดได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2017)

สมาชิกระดับวีไอพี (VIP) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 จะได้รับชุดของขวัญวีไอพี ที่จะได้รับปีละหนึ่งครั้ง (กุมภาพันธ์ 2017)
* อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจำกัดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ฉันจะได้รับระดับพรีเมี่ยมได้อย่างไร?
สมาชิกระดับเวลคัมที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 3,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมนับจากวันแรกของเดือนถัดไป
ฉันจะได้รับระดับวีไอพีได้อย่างไร?
สมาชิกระดับเวลคัม/สมาชิกพรีเมี่ยมที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกระดับวีไอพีนับจากวันแรกของเดือนถัดไป
วิธีการได้รับคะแนนสะสม?
- สมาชิกจะได้รับสิทธิในการได้รับคะแนนสะสมสำหรับสินค้าราคาปกติที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆ (100% ของจำนวนเงินที่ซื้อรวมทั้งหมดสำหรับสมาชิกเวลคัม/ 150% สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยม / 200% สำหรับสมาชิกวีไอพี)

*ไม่สามารถได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าราคาพิเศษและรายการส่งเสริมการขายใดๆ
*สมาชิกจะต้องแจ้งให้อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ทราบหากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับคะแนนสะสมคงเหลือ ภายใน 30 วันของการทำธุรกรรม
วิธีการใช้คะแนนสะสม? (50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท)
คะแนนสะสมทั้งหมดสามารถนำไปใช้กับการซื้อได้ (50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท / 1,000 คะแนนมีค่าเท่ากับ 20 บาท)

*คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
*รายการสินค้าที่ชำระเต็มจำนวน หรือบางส่วนโดยใช้คะแนนสะสมนั้น ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนคืนโดยเด็ดขาด
คะแนนสะสมของฉันจะหมดอายุเมื่อไหร่?
คะแนนสะสมทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่ถูกใช้เป็นเวลา 1 ปี