ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด

สำหรับสมาชิกอินนิสฟรีเท่านั้น

 • เวลคัม
 • พรีเมี่ยม
 • วีไอพี

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด

ระดับสมาชิก
 • เวลคัม
  เมื่อซื้อสินค้าใดๆ
  ในร้านอินนิสฟรี
 • พรีเมี่ยม
  เมื่อมียอดซื้อสะสมถึง 3,000
  บาท ในระยะเวลา 12 เดือน
 • วีไอพี
  เมื่อมียอดซื้อสะสมถึง
  6,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือน

*ระดับสมาชิกจะถูกปรับอัตโนมัติ
ในวันแรกของเดือนถัดไป

การคำนวณคะแนนสะสม
 • เวลคัม
  100% ของยอดซื้อ
 • พรีเมี่ยม
  150% ของยอดซื้อ
 • วีไอพี

  200% ของยอดซื้อ

  ทุก 50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท

*รับคะแนนสะสมเพิ่มเมื่อท่านเป็นสมาชิกวีไอพี
(7,500 คะแนน / 150 บาท)
ของขวัญสุดพิเศษ
Welcome Kit (1 ครั้ง)
เวลคัม
พรีเมี่ยม
วีไอพี
ชุดของขวัญวันเกิด (1 ครั้งต่อปี)
พรีเมี่ยม
วีไอพี
ชุดของขวัญ VIP (1 ครั้งต่อปี)
วีไอพี
 • รีไซเคิล แคมเปญ

  1 ขวด = 750 คะแนน (15 บาท)

  สามารถนำบรรจุภัณฑ์เปล่ามาแลกรับคะแนน ได้สูงสุด 5 ชิ้นต่อเดือน

 • อินนิสฟรี เดย์

  เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก ในวันอินนิสฟรี เดย์

* อินนิสฟรี ไทยแลนด์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ของระบบการให้รีวอร์ดโดยมิแจ้งล่วงหน้า

*การรับของขวัญ (ชุดของขวัญวันเกิด หรือชุดของขวัญ VIP) เฉพาะสำหรับสมาชิก พรีเมี่ยม และวีไอพี ที่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนเท่านั้น

*ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหาย ชำรุด หรือถูกขโมย จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรใหม่จำนวน 50 บาท

ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในรูปแบบบัตรกำนัลออนไลน์

(ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

 • *ชุดของขวัญวันเกิดและชุดของขวัญวีไอพีจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิดและบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวีไอพี

Current

(ถึงเดือนธันวาคม 2562)

ชุดผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง
สำหรับชุดของขวัญวันเกิดและชุดของขวัญวีไอ

(1 ครั้งต่อปี)

NEW

(ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

บัตรกำนัลส่วนลดออนไลน์

บัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิด
พรีเมี่ยม
ส่วนลด 15%
วีไอพี
ส่วนลด 20%
บัตรกำนัลส่วนลดสำหรับสมาชิกวีไอพี
วีไอพี
200 บาท
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล
*บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัล คูปอง หรือโปรโมชั่นอื่นๆ
*บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
*คะแนนที่ได้รับจากการใช้บัตรกำนัลจะถูกคำนวณตามราคาสุทธิของสินค้า
*ท่านไม่สามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดร่วมกับบัตรกำนัล คูปอง หรือสินค้าโปรโมชั่นอื่นๆ
*ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิด 15% สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยม และ 20% สำหรับสมาชิกวีไอพี ภายในวงเงิน 10,000 บาท
*บัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือนเกิด
*สมาชิกวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ภายหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สมาชิกที่เพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสมาชิกวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลนี้ในเดือนที่ท่านได้เลื่อนขั้น)
*บัตรกำนัลส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวีไอพีมีมูลค่า 200 บาท และสามารถใช้ได้โดยไม่มีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ
*บัตรกำนัลส่วนลดสำหรับสมาชิกวีไอพี จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่อัพเกรดขึ้นเป็นสมาชิกวีไอพี
*บัตรกำนัลทั้ง 2 ประเภทมีอายุ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้
*บัตรกำนัลทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้านอินนิสฟรี ประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผลบังคับใช้เท่านั้น

FAQs

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ดของฉันคืออะไร?
มาย อินนิสฟรี รีวอร์ดคือระบบการเป็นสมาชิกในประเทศไทยที่ช่วยให้ท่านได้รับคะแนนสะสมในทุกครั้งที่ซื้อสินค้า และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น ลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกระดับเวลคัม (Welcome) เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ในร้านอินนิสฟรี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ เฉพาะสำหรับสมาชิก ที่นอกเหนือไปจากการได้รับคะแนนสะสมนั้นมีอะไรบ้าง?
ในเดือนเกิด สมาชิกอินนิสฟรีทุกระดับสามารถสะสมคะแนนได้เป็นสองเท่า และสมาชิกระดับพรีเมี่ยม (Premium) หรือสูงกว่าจะรับชุดของขวัญวันเกิดเมื่อสมาชิก
เมื่อสมาชิกะดับพรีเมี่ยมหรือระดับที่สูงกว่าในเดือนเกิด (*เริ่มรับชุดของขวัญวันเกิดได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2017)

สมาชิกระดับวีไอพี (VIP) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 จะได้รับชุดของขวัญวีไอพี ที่จะได้รับปีละหนึ่งครั้ง (กุมภาพันธ์ 2017)
* อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจำกัดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ฉันจะได้รับระดับพรีเมี่ยมได้อย่างไร?
สมาชิกระดับเวลคัมที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 3,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมนับจากวันแรกของเดือนถัดไป
ฉันจะได้รับระดับวีไอพีได้อย่างไร?
สมาชิกระดับเวลคัม/สมาชิกพรีเมี่ยมที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกระดับวีไอพีนับจากวันแรกของเดือนถัดไป
วิธีการได้รับคะแนนสะสม?
- สมาชิกจะได้รับสิทธิในการได้รับคะแนนสะสมสำหรับสินค้าราคาปกติที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆ (100% ของจำนวนเงินที่ซื้อรวมทั้งหมดสำหรับสมาชิกเวลคัม/ 150% สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยม / 200% สำหรับสมาชิกวีไอพี)

*ไม่สามารถได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าราคาพิเศษและรายการส่งเสริมการขายใดๆ
*สมาชิกจะต้องแจ้งให้อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ทราบหากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับคะแนนสะสมคงเหลือ ภายใน 30 วันของการทำธุรกรรม
วิธีการใช้คะแนนสะสม? (50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท)
คะแนนสะสมทั้งหมดสามารถนำไปใช้กับการซื้อได้ (50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท / 1,000 คะแนนมีค่าเท่ากับ 20 บาท)

*คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
*รายการสินค้าที่ชำระเต็มจำนวน หรือบางส่วนโดยใช้คะแนนสะสมนั้น ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนคืนโดยเด็ดขาด
คะแนนสะสมของฉันจะหมดอายุเมื่อไหร่?
คะแนนสะสมทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่ถูกใช้เป็นเวลา 1 ปี

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด

สำหรับสมาชิกอินนิสฟรีเท่านั้น

 • เวลคัม
 • พรีเมี่ยม
 • วีไอพี

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ด

ระดับสมาชิก
 • เวลคัม
  เมื่อซื้อสินค้าใดๆ
  ในร้านอินนิสฟรี
 • พรีเมี่ยม
  เมื่อมียอดซื้อสะสมถึง 3,000
  บาท ในระยะเวลา 12 เดือน
 • วีไอพี
  เมื่อมียอดซื้อสะสมถึง
  6,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือน

*ระดับสมาชิกจะถูกปรับอัตโนมัติ
ในวันแรกของเดือนถัดไป

การคำนวณคะแนนสะสม
 • เวลคัม
  100% ของยอดซื้อ
 • พรีเมี่ยม
  150% ของยอดซื้อ
 • วีไอพี

  200% ของยอดซื้อ

  ทุก 50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท

*รับคะแนนสะสมเพิ่มเมื่อท่านเป็นสมาชิกวีไอพี
(7,500 คะแนน / 150 บาท)
ของขวัญสุดพิเศษ
Welcome Kit (1 ครั้ง)
เวลคัม
พรีเมี่ยม
วีไอพี
บัตรกำนัลส่วนลดพิเศษในเดือนเกิด (1 ครั้งต่อปี)
พรีเมี่ยม
วีไอพี
บัตรกำนัลส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวีไอพี
(1 ครั้งต่อปี)
วีไอพี
 • รีไซเคิล แคมเปญ

  1 ขวด = 750 คะแนน (15 บาท)

  สามารถนำบรรจุภัณฑ์เปล่ามาแลกรับคะแนน ได้สูงสุด 5 ชิ้นต่อเดือน

 • อินนิสฟรี เดย์

  เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก ในวันอินนิสฟรี เดย์

* อินนิสฟรี ไทยแลนด์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ของระบบการให้รีวอร์ดโดยมิแจ้งล่วงหน้า

*ขอสงวนสิทธิ์การรับบัตรกำนัลส่วนลดสำหรับสมาชิกวีไอพีและส่วนลดในเดือนเกิดให้กับสมาชิกระดับพรีเมี่ยมและวีไอพีที่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเท่านั้น

*ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหาย ชำรุด หรือถูกขโมย จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรใหม่จำนวน 50 บาท

ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในรูปแบบบัตรกำนัลออนไลน์

(ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

 • *ชุดของขวัญวันเกิดและชุดของขวัญวีไอพีจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิดและบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวีไอพี

Current

(ถึงเดือนธันวาคม 2562)

ชุดผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง
สำหรับชุดของขวัญวันเกิดและชุดของขวัญวีไอพ

(1 ครั้งต่อปี)

NEW

(ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

บัตรกำนัลส่วนลดออนไลน์

บัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิด
พรีเมี่ยม
ส่วนลด 15%
วีไอพี
ส่วนลด 20%
บัตรกำนัลส่วนลดสำหรับสมาชิกวีไอพี
วีไอพี
200 บาท
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล
*บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัล คูปอง หรือโปรโมชั่นอื่นๆ
*บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
*คะแนนที่ได้รับจากการใช้บัตรกำนัลจะถูกคำนวณตามราคาสุทธิของสินค้า
*ท่านไม่สามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดร่วมกับบัตรกำนัล คูปอง หรือสินค้าโปรโมชั่นอื่นๆ
*ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิด 15% สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยม และ 20% สำหรับสมาชิกวีไอพี ภายในวงเงิน 10,000 บาท
*บัตรกำนัลส่วนลดในเดือนเกิดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือนเกิด
*สมาชิกวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ภายหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สมาชิกที่เพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสมาชิกวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลนี้ในเดือนที่ท่านได้เลื่อนขั้น)
*บัตรกำนัลส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวีไอพีมีมูลค่า 200 บาท และสามารถใช้ได้โดยไม่มีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ
*บัตรกำนัลส่วนลดสำหรับสมาชิกวีไอพี จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่อัพเกรดขึ้นเป็นสมาชิกวีไอพี
*บัตรกำนัลทั้ง 2 ประเภทมีอายุ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้
*บัตรกำนัลทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้านอินนิสฟรี ประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผลบังคับใช้เท่านั้น

FAQs

มาย อินนิสฟรี รีวอร์ดของฉันคืออะไร?
มาย อินนิสฟรี รีวอร์ดคือระบบการเป็นสมาชิกในประเทศไทยที่ช่วยให้ท่านได้รับคะแนนสะสมในทุกครั้งที่ซื้อสินค้า และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น ลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกระดับเวลคัม (Welcome) เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ในร้านอินนิสฟรี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ เฉพาะสำหรับสมาชิก ที่นอกเหนือไปจากการได้รับคะแนนสะสมนั้นมีอะไรบ้าง?
ในเดือนเกิด สมาชิกอินนิสฟรีระดับเวลคัมสามารถสะสมคะแนนได้เป็นสองเท่า สมาชิกระดับพรีเมี่ยมจะได้รับบัตรกำนัลส่วนลด 15% และสมาชิกระดับวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลส่วนลด 20%

สมาชิกระดับวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวีไอพีมูลค่า 300 บาท ปีละหนึ่งครั้ง โดยจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภายหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกที่เพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสมาชิกวีไอพีจะได้รับบัตรกำนัลนี้ในเดือนที่ท่านได้เลื่อนขั้น
โดยบัตรกำนัลนี้จะมีอายุหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้

*อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจำกัดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ฉันจะได้รับระดับพรีเมี่ยมได้อย่างไร?
สมาชิกระดับเวลคัมที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 3,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกระดับพรีเมี่ยมนับจากวันแรกของเดือนถัดไป
ฉันจะได้รับระดับวีไอพีได้อย่างไร?
สมาชิกระดับเวลคัม/สมาชิกพรีเมี่ยมที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติเป็นสมาชิกระดับวีไอพีนับจากวันแรกของเดือนถัดไป
วิธีการได้รับคะแนนสะสม?
- สมาชิกจะได้รับสิทธิในการได้รับคะแนนสะสมสำหรับสินค้าราคาปกติที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆ (100% ของจำนวนเงินที่ซื้อรวมทั้งหมดสำหรับสมาชิกเวลคัม/ 150% สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยม / 200% สำหรับสมาชิกวีไอพี)

*ไม่สามารถได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าราคาพิเศษและรายการส่งเสริมการขายใดๆ
*สมาชิกจะต้องแจ้งให้อินนิสฟรี ไทยแลนด์ ทราบหากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับคะแนนสะสมคงเหลือ ภายใน 30 วันของการทำธุรกรรม
วิธีการใช้คะแนนสะสม? (50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท)
คะแนนสะสมทั้งหมดสามารถนำไปใช้กับการซื้อได้ (50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท / 1,000 คะแนนมีค่าเท่ากับ 20 บาท)

*คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
*รายการสินค้าที่ชำระเต็มจำนวน หรือบางส่วนโดยใช้คะแนนสะสมนั้น ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนคืนโดยเด็ดขาด
คะแนนสะสมของฉันจะหมดอายุเมื่อไหร่?
คะแนนสะสมทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่ถูกใช้เป็นเวลา 1 ปี