ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

2คำมั่นสัญญา 5 ประการของอินนิสฟรี

อินนิสฟรีมีความพิถีพิถันในการแบ่งปันประโยชน์ของเกาะอันเก่าแก่

อินนิสฟรี
เกาะที่ให้ชีวิตชีวาแก่ผิว

อินนิสฟรีดำเนินตามความซื่อสัตย์
ความงามอย่างมีสุขภาพดีแก่ลูกค้า
ตามรากฐานของปัญญาแห่งธรรมชาติ

คำมั่นสัญญาทั้ง 5 ประการ

 • 1. เราตามหาความงามอย่างมีสุขภาพดีด้วยธรรมชาติ
  และส่วนประกอบที่เชื่อถือได้
 • 2. เราดำเนินตามจรรยาบรรณของการบริโภค
  โดยให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีหลากหลายในราคาที่ไม่แ
  พงเกินไป
 • 3. เราสนับสนุนการออกแบบที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่ง
  แวดล้อมด้วยประโยชน์ของธรรมชาติ
 • 4. เราฝึกวิถีชีวิตของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ
 • 5. เราแบ่งปันประสบการณ์แห่งความรู้สึก โดยการเก็บเกี่ยวสารสกัดหลากหลายจากธรรมชาติ