ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

เกี่ยวกับอินนิสฟรี

2คำมั่นสัญญา 5 ประการของอินนิสฟรี

อินนิสฟรีมีความพิถีพิถันในการแบ่งปันประโยชน์ของเกาะอันเก่าแก่

อินนิสฟรี
เกาะที่ให้ชีวิตชีวาแก่ผิว

อินนิสฟรีดำเนินตามความซื่อสัตย์
ความงามอย่างมีสุขภาพดีแก่ลูกค้า
ตามรากฐานของปัญญาแห่งธรรมชาติ

คำมั่นสัญญาทั้ง 5 ประการ

 • 1. เราตามหาความงามอย่างมีสุขภาพดีด้วยธรรมชาติ
  และส่วนประกอบที่เชื่อถือได้
 • 2. เราดำเนินตามจรรยาบรรณของการบริโภค
  โดยให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีหลากหลายในราคาที่ไม่แ
  พงเกินไป
 • 3. เราสนับสนุนการออกแบบที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่ง
  แวดล้อมด้วยประโยชน์ของธรรมชาติ
 • 4. เราฝึกวิถีชีวิตของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ
 • 5. เราแบ่งปันประสบการณ์แห่งความรู้สึก โดยการเก็บเกี่ยวสารสกัดหลากหลายจากธรรมชาติ

ECO-CONSCIOUS
BEAUTY BRAND

We strive not just for our skin
but for everything that coexists with us
towards more sustainable Beauty

We care deeply about your skin and
are committed to delivering
skin-conscious Beauty.

We care deeply about the place we all
call Home and stand for Beauty that is
also beautiful for our environment.

innisfree is taking Action.

We’re taking action for skin that looks
and feels healthy and it starts with our
Green Innovation Lab

Researching nature-derived ingredients
that are gentle on skin yet effective in
formulation.

Clean formula
We look for ingredients you can trust,
to maintain the integrity of our
clean formulas.
Vegan-friendly
We’re expanding our range of
vegan-friendly products.
Coral reef-friendly
We’re caring for marine
ecosystems by making all our
sunscreens reef-friendly.

We’re taking action for the Earth.

LESS PLASTIC
Starting with less plastic
We’re reducing our use of new plastic and expanding our use of
recycled plastics.
We're increasing our reusable
and recyclable packaging, enabling us
to build a more beautiful environment.
GREEN FOREST CAMPAIGN
We’re planting trees across the world
to continue our reforestation efforts,
to reach our goal of planting
500,000 trees.
As an eco-conscious Beauty Brand,
we pledge to minimise our
environmental impact.