ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

GIFT WITH PURCHASE

1 – 31 พฤษภาคม 2563

เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท เลือกรับเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง

 • Choice 1 Recover Kit

  Whitening Pore Sleeping Pack 15 มล
  Whitening Pore Skin 15 มล
  Aloe Revital Soothing Gel 15 มล
  My Real Squeeze Mask [Green Tea]

 • Choice 2 Trouble Skin

  Bija Trouble Foam 15 มล
  Bija Trouble Skin 15 มล
  Bija Cica Balm 15 มล

*เฉพาะสาขา สาขา สยาม , ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต , เมกะ บางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท เลือกรับเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง

 • Choice 1 Shine Bright Kit

  Cherry Blossom Skin 15 มล
  Cherry Blossom Jelly Cream 10 มล

 • Choice 2 Anti Bacteria Kit

  Volcanic Pore Cleansing Foam 15 มล,
  Volcatic Pore Toner 15 มล

เมื่อซื้อครบ 3,000 บาท สามารถเลือกรับเซ็ตในขั้นที่ 1 2 และ 3 ได้อย่างละ 1 เซ็ต

เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท เลือกรับเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง

 • Choice 1 Hydrating Kit

  Green Tea Seed Serum 15 มล
  Orchid Enrich Cream 10 มล
  Hallabong eco-bag

 • Choice 2 Anti-Againg Kit

  Pomegranate Revitalizing Serum 8 มล
  Perfect 9 Cream 10 มล
  Hallabong eco-bag

*เฉพาะสาขา สาขา สยาม , ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต , เมกะ บางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท เลือกรับเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง

 • Choice 1 Recover Kit

  Whitening Pore Sleeping Pack 15 มล
  Aloe Revital Soothing Gel 15 มล
  My Real Squeeze Mask [Green Tea]

 • Choice 2 Trouble Skin

  Bija Trouble Foam 15 มล
  Bija Trouble Skin 15 มล
  Bija Cica Balm 15 มล

*เฉพาะสาขา สาขา สยาม , ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต , เมกะ บางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท เลือกรับเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1 และ 2

 • Choice 1 Shine Bright Kit

  Cherry Blossom Skin 15 มล
  Cherry Blossom Jelly Cream 10 มล

 • Choice 2 Anti Bacteria Kit

  Volcanic Pore Cleansing Foam 15 มล,
  Volcatic Pore Toner 15 มล

*เฉพาะสาขา สาขา สยาม , ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต , เมกะ บางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เมื่อซื้อครบ 3,000 บาท สามารถเลือกได้เซ็ตใดเซ็ตนึงในทุกการซื้อครบ

1,000 2,000 และ 3,000 บาท

เมื่อซื้อครบ 3,000 บาท สามารถเลือกได้เซ็ตใดเซ็ตนึงในทุกการซื้อครบ 1,000 2,000 และ 3,000 บาท

 • Choice 1 Hydrating Kit

  Green Tea Seed Serum 15 มล
  Orchid Enrich Cream 10 มล

 • Choice 2 Anti-Againg Kit

  Pomegranate Revitalizing Serum 8 มล
  Perfect 9 Cream 10 มล

*เฉพาะสาขา สาขา สยาม , ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต , เมกะ บางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว