โปรดเข้าสู่ระบบ
ภาษา ภาษาไทย
THAILAND

※ For all others, please enter our global website.

สมัครรับจดหมายข่าว

CLOSE

Thank you for signing up to receive mail from us. Please remember to add us to your safe list to ensure all our correspondence reaches your inbox

Gift with Purchase

เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท

รับฟรี! เซตผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง

Pomegranate Revitalizing Toner 15 มล.
Pomegranate Revitalizing Serum 8 มล.
Pomegranate Revitalizing Capsule Cream 10 มล.

เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท

รับฟรี! เซตผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง

Green Tea Seed Skin 15 มล.
Green Tea Seed Serum 15 มล.
Green Tea Seed Essence-In-Lotion 15 มล.
Green Tea Seed Sleeping Pack 15 มล.
My Real Squeeze Mask EX 2 ชิ้น (Green Tea + Aloe)

เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท

รับฟรี! เซตผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง

Bija Trouble Facial Foam 15 มล.
Bija Cica Skin 15 มล.
Bija Cica Balm 5 มล.
My Real Squeeze Mask EX 2 ชิ้น (Green Tea + Aloe)
Volcanic Pore Cleansing Foam 15 มล.
Green Tea Foam Cleanser 15 มล.