ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

Step 1 ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1] Cherry Blossom Kit

-Cherry Blossom lotion 15 มล.
-Cherry Blossom Jelly Cream 15 มล.
-Cherry Blossom Tone-up Cream 10 มล.

[Choice 2] Pomegranate Kit

-Pomegranate Serum 8 มล.
-Pomegranate Toner 15 มล.
-Pomegranate Capsule Cream 10 มล.

Step 2 ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1และ 2]

[Choice 1] My Body Kit

-My Perfume Body Cleanser Tangerine 30 มล.
-My Perfume Body Lotion Tangerine 30 มล.

[Choice 2] Eye Sleeping Kit

-Brightening Pore Sleeping Mask 15 มล.
-Green Tea Eye Cream 5 มล.

Step 3 ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1,2 และ 3]

[Choice 1] Green Tea Kit

-Green Tea Serum 15 มล.
-Green Tea Cream 10 มล.

[Choice 2] Perfect 9 Kit

-Perfect 9 Serum 8 มล.
-Perfect 9 Cream 10 มล.