ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

STORE EVENT

Step 1 ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1] Green Tea Kit

-Green Tea Seed Serum15 มล.
-Green Tea Seed Skin 15 มล.
-Green tea seed Cream10 มล.

[Choice 2] Pomegranate Kit

-Pomegranate Serum 8 มล.
-Pomegranate Toner 15 มล.
-Pomegranate Capsule Cream 10 มล.

Step 2 ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1และ 2]

[Choice 1] Bija Cica Kit

-Bija Cica Skin15 มล.
-Bija Cica Balm 5 มล.

[Choice 2] My Body Kit

-My Perfume Body Cleanser Tangerine 30 มล.
-My Perfume Body Lotion Tangerine 30 มล.

Step 3 ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1,2 และ 3]

[Choice 1] Cleansing Foam Kit

-Green Tea Cleansing Foam 15 มล.
-Bija Trouble Foam 15 มล.

[Choice 2] My Hair Kit

-My Hair Repairing Shampoo 30 มล.
-My Hair Repairing Conditioner 15 มล.