ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

STORE EVENT

Step 1 ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1] Pomegranate Kit

-Pomegranate Toner 15 มล.
-Pomegranate Serum 8 มล.
-Pomegranate Capsule Cream 10 มล.

[Choice 2] Perfect 9 Repair Kit

-Perfect 9 Repair Serum 8 มล.
-Perfect 9 Repair Eye Cream 5 มล.
-Perfect 9 Repair Cream 10 มล.

Step 2 ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1และ 2]

[Choice 1] Green Tea Kit

-Green Tea Seed Serum15 มล.
-Green Tea Seed Skin 15 มล.

[Choice 2] My Perfume Body Kit

-My Perfum Body Cleanser (Tangerine) 30 มล.
-My Perfum Body Lotion (Tangerine) 30 มล.

Step 3 ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท รับฟรี !

Holiday Tea Cup