ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

STORE EVENT

ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1] Mask lover kit

- My Real Squeeze Mask Green Tea
- Super Volcanic Pore Mask 2X 10 มล.
- Green Tea Sleeping Mask 15 มล.

[Choice 2] Toner lover kit

- Cherry Blossom Skin 15 มล.
- Whitening Pore Toner 15 มล.
- Pomegranate Toner 15 มล.

ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1และ 2]

[Choice 1] Healthy body skin kit

- My Perfume Body Cleanser Tangerine
- My Perfume Body Lotion Tangerine

[Choice 2] Facial skin cleanser kit

- Apple Seed Cleansing Oil 15 มล.
- Bija Trouble Foam 15 มล.

ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1 2 และ 3]

[Choice 1] Power of youth kit

- Perfect 9 Repair Serum 8 มล.
- Perfect 9 cream 8 มล.

[Choice 2] Lilac lullaby kit

- Jeju Orchid Skin 15 มล.
- Jeju Orchid Sleeping Mask 15 มล.