Vui lòng đăng nhập
Ngôn ngữ tiếng việt
VIET NAM

※ For all others, please enter our global website.

ĐÃ ĐĂNG KÍ NHẬN BẢN TIN

CLOSE

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận email từ chúng tôi. Vui lòng đưa Innisfree vào danh sách an toàn để đảm bảo tất cả email của chúng tôi đến được hộp thư của bạn

Đăng nhập hoặc đăng ký

MEMBERSHIP CARD NUMBER

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu?

Mật khẩu yêu cầu phải từ 6- 16 ký tự

SNS REGISTER

**You may link with your SNS account

Nếu bạn đã đăng ký ngoại tuyến (offline), vui lòng nhập e-mail đăng ký để tiếp tục.

Tài khoản email

Thành viên hiện tại phải nhập địa chỉ email đã đăng ký

Bạn quên mật khẩu?

CLOSE

Nhập địa chỉ email của bạn vào bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi mật khẩu mới trong vòng vài phút nữa.

  • Tài khoản email

Bạn quên mật khẩu?

CLOSE

Mật khẩu của bạn đã được gửi.
Có thể sẽ mất ít phút để đến hộp thư của bạn

Tài khoản email

CLOSE

Nhiều thông tin thành viên đã được đăng ký với email này.
Chọn thông tin của bạn.

CONFIRM MEMBERSHIP CARD

CLOSE

Vui lòng nhập mã số thành viên đã nhận từ cửa hàng.

  • Mã số thẻ

XÁC NHẬN MÃ THẺ THÀNH VIÊN

CLOSE


Mã số thẻ thành viên
của bạn đã được xác nhận
Bạn muốn tiếp tục chứ?

Đã gửi thành công thư xác nhận

CLOSE

Thư xác nhận của bạn đã gửi thành công Sau khi bấm vào đường link trong thư xác nhận, vui lòng thay đổi thông tin thành viên và nhấp THAM GIA NGAY để hoàn tất đăng ký

Tài khoản email

CLOSE

You are a current member of innisfree. Would you like to continue to integrate your account?

Tài khoản email

CLOSE

Bạn đang là thành viên của chúng tôi.
Bạn có muốn tiếp tục để kích hoạt tài khoản trực tuyến?

Tài khoản email

CLOSE

Email này chưa được đăng ký với chúng tôi .
Bạn có muốn tiếp tục đăng ký thành viên mới ?

Cách tiếp cận không phù hợp

CLOSE

Thông tin thành viên ứng với hồ sơ ở quốc gia khác. Xin vui lòng tiếp tục việc đăng ký ở trang quốc gia phù hợp.

LOGIN FAILED

CLOSE

Bạn vẫn chưa kích hoạt tài khoản trực tuyến. Vui lòng đăng ký để tích hợp tài khoản trực tuyến của bạn tại trang đăng ký.

Enter SMS Verification

CLOSE

  • innisfree will send a text message with 6-digit verification code.

CLOSE

Your phone number is duplicately registered to another account. Please contact cs_hk@innisfree.com for more details.

イニスフリー公式オンラインショップ 利用規約への同意

CLOSE