Đăng xuất

CLOSE

Nếu thay đổi ngôn ngữ, tài khoản sẽ tự động đăng xuất và phải đăng nhập lại. Bạn có muốn đổi sang ngôn ngữ đã chọn không?

Đăng nhập hoặc đăng ký

KHU VỰC

MEMBERSHIP CARD NUMBER

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu?

Mật khẩu 6-16 ký tự: Phải có chữ hoa, chữ thường, ít nhất 1 số và 1 ký tự đặc biệt.

KHU VỰC

Nhập số điện thoại

Nếu bạn đã là thành viên innisfree, vui lòng nhập số điện thoại bạn đã đăng ký.

Đăng nhập

CLOSE

Nếu đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến trang web của khu vực đã đăng ký thành viên. Bạn có muốn chuyển đến không?

Bạn quên mật khẩu?

CLOSE

Nhập địa chỉ email của bạn vào bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi mật khẩu mới trong vòng vài phút nữa.

  • Tài khoản email

Bạn quên mật khẩu?

CLOSE

Mật khẩu của bạn đã được gửi.
Có thể sẽ mất ít phút để đến hộp thư của bạn

EMAIL REGISTER

CLOSE

Nhiều thông tin thành viên đã được đăng ký với email này.
Chọn thông tin của bạn.

EMAIL REGISTER

CLOSE

Nhiều thông tin thành viên đã được đăng ký với email này.
Chọn thông tin của bạn.

CONFIRM MEMBERSHIP CARD

CLOSE

Vui lòng nhập mã số thành viên đã nhận từ cửa hàng.

  • Mã số thẻ

CONFIRM MEMBERSHIP CARD

CLOSE

Vui lòng nhập mã số thành viên đã nhận từ cửa hàng.

  • Mã số thẻ

XÁC NHẬN MÃ THẺ THÀNH VIÊN

CLOSE


Mã số thẻ thành viên
của bạn đã được xác nhận
Bạn muốn tiếp tục chứ?

Đã gửi thành công thư xác nhận

CLOSE

Thư xác nhận của bạn đã gửi thành công Sau khi bấm vào đường link trong thư xác nhận, vui lòng thay đổi thông tin thành viên và nhấp THAM GIA NGAY để hoàn tất đăng ký

Tài khoản email

CLOSE

You are a current member of innisfree. Would you like to continue to integrate your account?

Tài khoản email

CLOSE

You are a current member of innisfree. Would you like to continue to integrate your account?

Tài khoản email

CLOSE

Bạn đang là thành viên của chúng tôi.
Bạn có muốn tiếp tục để kích hoạt tài khoản trực tuyến?

Tài khoản email

CLOSE

Bạn đang là thành viên của chúng tôi.
Bạn có muốn tiếp tục để kích hoạt tài khoản trực tuyến?

Tài khoản email

CLOSE

Email này chưa được đăng ký với chúng tôi .
Bạn có muốn tiếp tục đăng ký thành viên mới ?

Cách tiếp cận không phù hợp

CLOSE

Thông tin thành viên ứng với hồ sơ ở quốc gia khác. Xin vui lòng tiếp tục việc đăng ký ở trang quốc gia phù hợp.

LOGIN FAILED

CLOSE

Bạn vẫn chưa kích hoạt tài khoản trực tuyến. Vui lòng đăng ký để tích hợp tài khoản trực tuyến của bạn tại trang đăng ký.

Tài khoản email

CLOSE

  • Email Address

Verify your email address

CLOSE

We have sent a verification code. Enter the code to verify your email address.

Xác minh số điện thoại của bạn

CLOSE

CLOSE

Số điện thoại bị trùng với tài khoản đã đăng ký. Vui lòng liên hệ email cs_vn@innisfree.com để điều chỉnh.

イニスフリー公式オンラインショップ 利用規約への同意

CLOSE