Đăng xuất

CLOSE

Nếu thay đổi ngôn ngữ, tài khoản sẽ tự động đăng xuất và phải đăng nhập lại. Bạn có muốn đổi sang ngôn ngữ đã chọn không?

Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

팝업닫기

Innisfree Vietnam Membership Terms & Conditions

1. Tất cả thành viên Innisfree Việt Nam đồng ý tuân theo Điều khoản và Điều kiện với tư cách là thành viên Innisfree
2. Thẻ thành viên này chỉ áp dụng cho hệ thống cửa hàng của Innisfree Việt Nam.
3. Khách hàng sẽ trở thành thành viên thường xuyên khi mua 100.000 đồng trở lên. Thành viên với mức mua 2.000.000 đồng trong 12 tháng sẽ được nâng cấp lên thành viên PREMIUM bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng sau. Và trên 4.000.000 đồng trong vòng 12 tháng sẽ được tự động nâng cấp lên thành viên VIP. Sau khi nâng cấp, tư cách thành viên PREMIUM/VIP sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Để duy trì 12 tháng tư cách thành viên PREMIUM/VIP, các thành viên PREMIUM/VIP phải có mức mua trên 2.000.000/4.000.000 đồng trong thời gian có hiệu lực.
4. Xuất trình thẻ thành viên để tích lũy và sử dụng điểm thành viên. Trong trường hợp không xuất trình thẻ thành viên, thành viên sẽ không thể nhận được lợi ích và đặc quyền của Innisfree Việt Nam.
5. Thành viên thường xuyên sẽ được tích điểm 2% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. Thành viên PREMIUM sẽ được tích điểm 3% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. VIP sẽ được tích điểm 4% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. 1 điểm có giá trị là 1 đồng (Ví dụ: 100 điểm của bạn có thể sử dụng như 100 đồng.
6. Điểm chỉ được tích lũy khi mua hàng giá cố định (Không áp dụng cho hàng giảm giá/ hàng khuyến mãi). Điểm tích lũy không thể quy đổi thành tiền mặt.
7. Tất cả điểm tích lũy sẽ bị hủy nếu thành viên không sử dụng trong 1 năm, mất tư cách thành viên nếu không mua sản phẩm, không sử dụng điểm hoặc không hoạt động trong vòng 1 năm.
8. Innisfree Việt Nam có quyền vô hiệu hóa điểm tích lũy không được sử dụng.
9. Sản phẩm được thanh toán toàn bộ (một phần) bằng điểm tích lũy có thể đổi hoặc trả lại.
10. Khách hàng phải điền đầy đủ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại di động, địa chỉ email vào đơn đăng ký thành viên. Người đăng ký phải xác nhận tất cả thông tin chi tiết trong đơn là sự thật và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ thành viên.
11. Thẻ thành viên không được chuyển nhượng cho cá nhân hoặc tập thể khác. Innisfree Việt nam có quyền hủy hoặc tạm ngưng thẻ thành viên nếu có nghi ngờ về tài khoản thành viên mà không cần báo trước.
12. Tất cả các thành viên có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cá nhân cho Innisfree Việt Nam. Innisfree Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi ích, đặc quyền hay các vấn đề liên quan điểm tích lũy do sự khác biệt về thông tin thành viên.
13. Innisfree có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện của thẻ thành viên, bao gồm tất cả quyền lợi hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
14. Các thành viên cần thông báo cho Innisfree Việt Nam nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến điểm tích lũy trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Mọi thắc mắc hoặc thông báo mất thẻ, xin vui lòng liên lạc qua .
15. Innisfree Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai sử dụng trái phép thẻ thành viên bị thất lạc hoặc bị mất. Innisfree Việt Nam có quyền thu hồi điểm từ tài khoản thành viên nếu có giao dịch trên và không bắt buộc phải bồi thường cho bên nào.
16. Tất cả thành viên của Innisfree Việt Nam đồng ý cho Innisfree Việt Nam thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin và việc sử dụng thẻ, đồng thời cho phép giữ lại các thông tin mua hàng cũng như tiết lộ thông tin phù hợp theo quy định của innisfree Việt Nam
17. Trong trường hợp có tranh chấp về mặt pháp lý, quyết định của Innisfree Việt Nam là quyết định cuối cùng.
Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên với tư cách là thành viên Innisfree Việt Nam.