Đăng xuất

CLOSE

Nếu thay đổi ngôn ngữ, tài khoản sẽ tự động đăng xuất và phải đăng nhập lại. Bạn có muốn đổi sang ngôn ngữ đã chọn không?

PHẦN THƯỞNG INNISFREE CỦA TÔI

Chỉ dành cho thành viên của Innisfree

 • CHÀO MỪNG
 • CAO CẤP
 • VIP

Kiểm tra phần thưởng theo hạng thành viên

Điều kiện
 • CHÀO MỪNG
  100.000 đồng
 • CAO CẤP
  2.000.000 ĐỒNG
 • VIP
  4.000.000 ĐỒNG

* Từ ngày 1 của tháng tiếp theo,
trong vòng 12 tháng

Điểm tích lũy
 • CHÀO MỪNG
  2% giá trị mua hàng
 • CAO CẤP
  3% giá trị mua hàng
 • VIP

  4% giá trị mua hàng

  VIP Nâng cấp điểm

  : 100.000 đồng

Quy đổi điểm 1 điểm = 1 đồng
Quà tặng KIT
Welcome Kit
CHÀO MỪNG
CAO CẤP
VIP
Birthday Kit
CAO CẤP
VIP
VIP Kit (1 lần/ năm)
VIP
 • Chiến dịch tái chế

  1 lọ = 10.000 điểm (10.000 đồng)

 • Ngày Innisfree

  Những ngày đặc biệt cho các thành viên của Innisfree

  Số lượng sản phẩm và khuyến mãi có hạn

*Innisfree có thể tùy ý sửa đổi hoặc chấm dứt các điều kiện, quy định, lợi ích và điều kiện của thành viên.

*Chúng tôi sẽ thông báo qua email khi bạn nhận được bộ quà tặng (sinh nhật/ VIP)

*Phí cấp lại thẻ : 50.000 đồng

DÀNH TẶNG BẠN PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT SẮP TỚI
‘VOUCHER MUA SẮM’

(Áp dụng từ 01.02.2020)

 • *Quà tặng Birthday/VIP KIT sẽ được thay thế bằng Voucher mua sắm bằng tiền mặt.
 • *Voucher (Birthday/VIP) có giá trị đến cuối tháng phát hành.
 • *Birthday Voucher sẽ được phát hành vào ngày 01 trong tháng Sinh Nhật của bạn.
 • * VIP Voucher sẽ được gửi tặng tất cả thành viên VIP vào tháng 02.2020
 • (Sau thời gian này, VIP Voucher được phát hành vào ngày 01 của tháng nâng cấp hạng thành viên VIP)

Đang áp dụng

(đến 31.01.2020)

Bộ quà tặng
Birthday / VIP KIT

(1 lần/năm)

Quà tặng Mới

(từ 01.03.2020)

VOUCHER
MUA SẮM

Happy Birthday Voucher
PREMIUM
Giảm 15%
VIP
Giảm 20%
Cảm ơn người bạn VIP
của chúng tôi
VIP MONEY VOUCHER
VND 150,000
[Điều kiện và điều khoản áp dụng Voucher mua sắm]
* Voucher không áp dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi hoặc voucher khác.
* Voucher không áp dụng chuyển đổi.
* Điểm tích lũy được tính dựa trên hóa đơn mua hàng.
* Điểm tích lũy không áp dụng khi sử dụng phiếu mua sắm hoặc mua các sản phẩm đang được ưu đãi.
* Đối với Birthday Voucher, giảm tối đa 2,000,000 đ khi áp dụng tại cửa hàng.
* VIP Voucher áp dụng cho hóa đơn bất kì và sẽ được gửi tặng thành viên vào tháng 02.2020

FAQs

Phần thưởng innisfree của tôi là gì?
Phần thưởng innisfree của tôi là chương trình dành cho thành viên ở Việt Nam cho phép bạn tích điểm khi mua tất cả các loại sản phẩm và có thêm nhưng lợi độc quyền.
Quý khách sẽ trở thành thành viên mới khi mua bất cứ sản phẩm nào.
Quyền lợi của thành viên là gì bên cạnh tích lũy điểm?
Thành viên cao cấp hoặc VIP sẽ nhận bộ quà tặng sinh nhật khi thành viên giữ được hạng cao cấp hoặc VIP trong tháng sinh nhật. (* Thời gian nhận quà sẽ có hiệu lực từ tháng 03/2017)

Thành viên VIP vào tháng 2/2017 sẽ nhận bộ sản phẩm VIP một lần trong năm. (Tháng 02/2017)
*Innisfree Việt Nam nắm quyền thay thế hay giới hạn quyền lợi của thành viên mà không có thông báo trước
Làm thế nào đạt được hạng thành viên cao cấp?
Các thành viên có mức chi trả 2,000,000 VND trong 12 tháng sẽ được nâng cấp trở thành thành viên cao cấp trong ngày đầu tiên của tháng sau.
Làm thế nào đạt được hạng thành viên VIP?
Các thành viên/ thành viên cao cấp có mức chi trả 4,000,000 VND trong 12 tháng sẽ được nâng cấp thành thành viên VIP trong ngày đầu tiên của tháng sau.
Làm cách nào để tích lũy điểm?
- Thành viên sẽ được tích lũy điểm khi mua các sản phẩm nguyên giá.
- Tích lũy 2% tổng giá trị mua hàng cho thành viên mới/ 3% cho thành viên cao cấp / 4% cho thành viên VIP.

*Điểm không được tích lũy khi mua các sản phẩm giảm giá hoặc sản phẩm khuyến mãi.
*Thành viên cần thông báo cho innisfree Việt Nam nếu như có vấn đề về việc tích điểm trong vòng 30 ngày sau khi giao dịch.
Làm cách nào sử dụng điểm? (1 điểm tương đương với 1 VND)
Điểm công dồn có thể dùng để mua hàng (1 điểm tương đương 1 VND/ 1,000 điểm tương đương 1000 VND)

*Điểm không được quy ra tiền mặt.
*Hàng được mua hoàn toàn hoặc một phần bằng điểm không được đổi trả.
Khi nào thì điểm hết hạn?
Điểm tích được sẽ không còn hiệu lực nếu như không sử dụng trong 1 năm..

PHẦN THƯỞNG INNISFREE CỦA TÔI

Dành riêng cho thành viên innisfree

 • WELCOME
 • PREMIUM
 • VIP

Kiểm tra phần thưởng hạng thành viên

Điều kiện
 • WELCOME
  100.000 đồng
 • PREMIUM
  2.000.000 ĐỒNG
 • VIP
  4.000.000 ĐỒNG

Mức hạng thành viên sẽ được
cập nhật từ ngày 01 của tháng
tiếp theo, trong vòng 12 tháng

Điểm tích lũy
 • WELCOME
  2% giá trị mua hàng
 • PREMIUM
  3% giá trị mua hàng
 • VIP
  4% giá trị mua hàng
Quy đổi điểm : 1 Point = 1 đồng
*Nâng cấp hạng thành viên VIP:
+ 100,000 points (áp dụng 1 lần)
Quà tặng độc quyền
Welcome Kit (Áp dụng 1 lần)
WELCOME
PREMIUM
VIP
Birthday Voucher (1 lần/năm)
PREMIUM
VIP
VIP Voucher (1 lần/năm)
VIP
Birthday/VIP voucher được áp
dụng từ ngày 01.02.2020
 • Chiến dịch thu gom lọ rỗng

  1 lọ rỗng = 10,000 points (10,000 đồng)
  ( Mỗi thành viên được đổi tối đa 3 lọ rỗng mỗi tháng)

 • Ngày Innisfree

  Những ngày đặc biệt với ưu đãi độc quyền dành riêng
  cho thành viên innisfree. Số lượng sản phẩm và khuyến mãi có hạn

*innisfree Vietnam có thể tùy ý sửa đổi hoặc chấm dứt các điều kiện, quy định, lợi ích và điều kiện của thành viên.

*Chúng tôi sẽ thông báo qua email đối với quà tặng (Birthday/ VIP voucher) dành riêng cho thành viên Premium hoặc VIP.

DÀNH TẶNG BẠN PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT SẮP TỚI
‘VOUCHER MUA SẮM’

(Áp dụng từ 01.02.2020)

 • *Quà tặng Birthday/VIP KIT sẽ được thay thế bằng Voucher mua sắm bằng tiền mặt.
 • *Voucher (Birthday/VIP) có giá trị đến cuối tháng phát hành.
 • *Birthday Voucher sẽ được phát hành vào ngày 01 trong tháng Sinh Nhật của bạn.
 • * VIP Voucher sẽ được gửi tặng tất cả thành viên VIP vào tháng 02.2020
 • (Sau thời gian này, VIP Voucher được phát hành vào ngày 01 của tháng nâng cấp hạng thành viên VIP)

Đang áp dụng

(đến 31.01.2020)

Bộ quà tặng
Birthday / VIP KIT

(1 lần/năm)

Quà tặng Mới

(từ 01.03.2020)

VOUCHER
MUA SẮM

Happy Birthday Voucher
PREMIUM
Giảm 15%
VIP
Giảm 20%
Cảm ơn người bạn VIP
của chúng tôi
VIP MONEY VOUCHER
VND 150,000
[Điều kiện và điều khoản áp dụng Voucher mua sắm]
* Voucher không áp dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi hoặc voucher khác.
* Voucher không áp dụng chuyển đổi.
* Điểm tích lũy được tính dựa trên hóa đơn mua hàng.
* Điểm tích lũy không áp dụng khi sử dụng phiếu mua sắm hoặc mua các sản phẩm đang được ưu đãi.
* Đối với Birthday Voucher, giảm tối đa 2,000,000 đ khi áp dụng tại cửa hàng.
* VIP Voucher áp dụng cho hóa đơn bất kì và sẽ được gửi tặng thành viên vào tháng 02.2020

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Phần thưởng innisfree của tôi là gì?
Phần thưởng innisfree của tôi là chương trình dành cho thành viên innisfree ở Việt Nam cho phép bạn tích điểm
khi mua tất cả các loại sản phẩm innisfree và có thêm những lợi ích độc quyền.
Bạn có thể tham gia chương trình thành viên khi mua bất kỳ hóa đơn mua hàng tại cửa hàng.
Những quyền lợi thành viên nào tôi có thể nhận được ở các mức hạng thành viên WELCOM, PREMIUM, VIP?
Thành viên WELCOME có thể được nhân đôi điểm tích lũy cho hóa đơn mua hàng đầu tiên vào tháng Sinh Nhật.
Làm thế nào để trở thành thành viên PREMIUM ?
Các thành viên WELCOME có mức tích lũy hóa đơn từ 2,000,000 đ trong vòng 12 tháng sẽ được tự động nâng cấp lên hạng thành viên PREMIUM vào ngày 01 của tháng tiếp theo.
Làm thế nào để trở thành thành viên VIP?
Các thành viên WELCOME hoặc PREMIUM có mức tích lũy hóa đơn từ 4,000,000 đ trong vòng 12 tháng sẽ được
tự động nâng cấp lên hạng thành viên VIP vào ngày 01 của tháng tiếp theo.
Làm thế nào để tôi tích lũy điểm thành viên?
Các thành viên sẽ được quyền tích lũy điểm thành viên cho hóa đơn mua hàng các sản phẩm nguyên giá.
Tích lũy 2% tổng giá trị mua hàng cho thành viên WELCOME/ 3% cho thành viên PREMIUM/ 4% cho thành viên VIP.

*Không áp dụng tích lũy điểm thành viên khi mua các sản phẩm giảm giá hoặc sản phẩm khuyến mãi.
*Các thành viên cần thông báo cho innisfree Việt Nam nếu như có vấn đề về việc tích điểm trong vòng 30 ngày sau khi giao dịch.
Làm thế nào để tôi sử dụng điểm thành viên?
Điểm tích lũy có thể sử dụng để mua hàng các sản phẩm nguyên giá. ( 1 Point tương đương 1 đồng)

*Điểm tích lũy không áp dụng chuyển nhượng hoặc chuyển đổi thành tiền mặt.
*Không áp dụng đổi trả đối với sản phẩm được mua hoàn toàn hoặc một phần bằng điểm tích lũy.
Khi nào điểm thành viên của tôi sẽ hết hạn?
Tất cả điểm tích lũy sẽ không còn hiệu lực nếu không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong vòng 12 tháng.