ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

Hydrate! Hydrate!

STEP 1

Open up water
pathways

STEP 2

Keep the moisture
locked and loaded

[Skin Moisture Measure(A.U.)]

*Results freom clinical tests on the use of innisfree Green Tea Seed Serum
KC Skin Research Center, January 30 - February 9, 2020, 32 women aged 20-30