ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

เงื่อนไข
- ลูกค้าจะต้องมียอดซื้อสินค้า 1,500 บาท (หลังหักส่วนลด) ต่อ 1 บิล
- นำคะแนนไปใช้ได้ในครั้งถัดไป จนถึง 30 เมษายน 2565
- ยอดเงินไม่สามารถสะสม เพื่อรับสิทธิ์สุ่มรางวัลได้ / รางวัลมีจำนวนจำกัด
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า