ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

GIFT WITH PURCHASE

Step 1 ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1]

- Brightening Pore Serum 1 มล.
- Brightening Pore Skin 15 มล.

[Choice 2]

- Black Tea ampoule 1 มล.
- Orchid enriched cream 10 มล.

Step 2 ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1 และ 2]

[Choice 1]

- Brightening Pore Priming Cream 10 มล.
- Brightening Pore Skin 15 มล.

[Choice 2]

- Brightening Pore Sleeping Mask 15 มล.
- Brightening Pore Facial Cleanser 15 มล.

Step 3 ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1,2 และ 3]

[Choice 1]

Perfect 9 Repair Serum 8 มล.
Perfect 9 Repair Cream 10 มล.

[Choice 2]

Jeju Orchid Skin 15 มล.
Jeju Orchid Enriched Cream 10 มล.

*ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564