ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

STORE EVENT

Step 1 ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1] Tone-up Kit

-Cherry Blossom Cream 10 มล.
-Cherry Blossom Lotion 15 มล.
-Cherry Blossom Skin 15 มล.

[Choice 2] Orchid Kit

-Orchid Sleeping Mask 15 มล.
-Orchid Eye Cream 5 มล.
-Orchid Enriched Cream 10 มล.

Step 2 ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1และ 2]

[Choice 1] Cleansing Kit

-Green Tea Cleansing Foam 15 มล.
-Bija Trouble Foam 15 มล.

[Choice 2] My Hair Kit

-My Hair Reparing Shampoo 30 มล.
-My Hair Reparing Condition 15 มล.

Step 3 ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท รับฟรี !

10 days of Holiday Cheer Kit