Đăng xuất

CLOSE

Nếu thay đổi ngôn ngữ, tài khoản sẽ tự động đăng xuất và phải đăng nhập lại. Bạn có muốn đổi sang ngôn ngữ đã chọn không?

3Cơ hội

Để trờ thành một thành viên trong gia đình Innisfree.
và mang lại những lợi ích thiên nhiên của đào Jeju thuần khiết.

  • Cửa hàng
  • Phân loại tuyển dụng
  • Phân loại hợp đồng

VIET NAM

첫페이지 1 마지막페이지
첫페이지 이전페이지1 / 1 다음페이지 마지막페이지

Ứng tuyển

팝업닫기
Yêu cầu
Tên
Họ
E-mail
Số di động
Địa chỉ
Thành phố
Phân loại tuyển dụng
Tên công ty hiện tại
Kinh nghiệm làm việc
Tải hồ sơ
Tải CV
Memo
Một khi đã Nộp, bạn không thể hoàn tác.

CLOSE

Hoàn thành cập nhật hồ sơ của bạn

Chính sách về Quyền riêng tư

팝업닫기
Chính sách này miêu tả việc AMOREPACIFIC Việt Nam ('AMOREPACIFIC") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin bạn đã gửi cho bộ phận Tuyển dụng.
Thông tin cá nhân bạn đã hoàn tất (Tên, Họ, Địa chỉ Email, Số di động, Đia chỉ nhà ở, Thành phố, Phân loại tuyển dụng, Tên công ty hiện tại, Kinh nghiệm làm việc, Bản tóm tắt, CV) sẽ được lưu trữ trong hệ thống thông tin của tập đoàn AMOREPACIFIC và Tập đoàn Innisfree tại Hàn Quốc.
AMOREPACIFIC và công ty con, Tập đoàn Innisfree, sẽ truy cập thông tin để có thể phân bổ bạn vào những vị trí trống phù hợp trong công ty.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được xem bời nhân viên của AMOREPACIFIC và tập đoàn Innisfree, là những người làm công tác Nhân sự hoặc những Quản lý khi tuyển dụng. AMOREPACIFIC và tập đoàn Innisfree sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ IBANK.
IBANK sẽ truy cập và xử lý thông tin cá nhân của bạn để sắp xấp và quản lý chức năng của website AMOREPACIFIC.
AMOREPACIFIC và tập đoàn Innisfree sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ trong trường hợp quyết định hoặc nếu đưa hồ sơ của bạn vào những vị trí còn trống phù hợp trong AMOREPACIFIC và cho những cơ hội kiểm tra công bằng.
Kết luận, AMOREPACIFIC và tập đoàn Innisfree sẽ giữ lại thông tin của bạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày bạn nộp hồ sơ và thông tin của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống sau 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.