ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

STORE EVENT

ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่ง]

[Choice 1] Best of Green tea kit

-Green Tea Seed Serum 15 มล.
-Green Tea Seed Skin 15 มล.
-Green Tea Seed Cream 10 มล.

[Choice 2] Best of Pomegranate kit

-Pomegranate Revitalizing Serum 8 มล.
-Pomegranate Revitalizing Toner 15 มล.
-Pomegranate Revitalizing Capsule Me 10 มล.

ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งในสเต็ปที่ 1และ 2]

[Choice 1] Skin healer kit

-Bija Cica Skin 15 มล.
-Bija Cica Balm 5 มล.

[Choice 2] Touch my body kit

-My perfume body cleanser tangerine 30 มล.
-My perfume body lotion tangerine 30 มล.

ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท [เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งใน สเต็ปที่ 1 2 และ 3]

[Choice 1] Forever young kit

-Orchid Enriched Cream 10 มล.
-Perfect 9 Repair Cream 10 มล.

[Choice 2] Clean & fresh kit

-Brightening Pore Cleanser 15 มล.
-Pomegranate foam cleanser 15 มล.